Ugrás a tartalomra

Háztartási Méretű Kiserőmű

Tisztelt tervező partnereink! Fontos változás!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021.03.01-én elindult megújult HMKE microsite weboldalunk. Kérjük az alábbi linkre kattintva - regisztrációt követően – lépjenek be az oldalra és következő csatlakozási dokumentációjukat már ott készítsék el! https://tervezok.emaszhalozat.hu/

Az átállás fontos dátumai:
1. fázis: A jelenlegi weboldalon legkésőbb 2021.03.15.-ig tudnak új ügyet indítani.
2. fázis: Következő lépésben 2021.03.16-től már csak az addig elkezdett, még le nem zárt ügyeiket tudják befejezni.
3. fázis: Végezetül 2021.05.01-től pedig az összes le nem zárt ügy törlésre kerül és csak az elbírált státuszú ügyeiket tudják betekintő jogosultsággal megnyitni. Módosításra már nem lesz lehetősége.

Tisztelt ügyfeleink és partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a HMKE csatlakozási dokumentációkat 2020.03.16-tól kezdődően elegendő elektronikus formában benyújtani elbírálásra. Postai példányt kérjük ne küldjenek részünkre!

Az elkészített és benyújtott tervek eredeti példányát tervező partnereinknek közös ügyfeleink részére kell átadniuk. Az ad-vesz mérő cseréjekor/programozásakor a szerelést végző kollégáinknak a dokumentumokat a jóváhagyó levéllel együtt be kell mutatni. Ezen dokumentumok hiányában a helyszíni munkavégzés megtagadható.

A dokumentációk elbírálásában fennakadás nem várható. Együttműködésüket, megértésüket köszönjük!

Villamos energia előállítására alkalmas, a felhasználási hely áramigényének csökkentésére alkalmas berendezés. Pl. napelemek, házi szélerőművek.
HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy HMKE létesítéssel foglalkozó szakembert, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben a megbízott vállalkozó rendelkezik a fogyasztótól meghatalmazással, az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit a megbízott kivitelező és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges.

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe helyezni) TILOS!

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

A szükséges dokumentumok a lap alján találhatóak. 

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Amennyiben az abban foglaltakat elfogadja, viszont a megvalósulás ezen határidőn túl várható, szíveskedjen egy aláírással elfogadott példányt Társaságunk részére visszaküldeni, hogy azt nyilvántartási rendszerünkben dokumentálni tudjuk. Az elfogadást követően 1 naptári év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

Az MGT-ben előírtaknak megfelelően Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott aktív státuszú és villamos szakirányú regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). A dokumentációt az alábbi linken található weboldalon készítheti el a tervező: https://hmke.emaszhalozat.hu/

HMKE létesítése engedélyköteles, ezért a csatlakozási szándékot szükséges előre bejelenteni. A csatlakozási dokumentációkat elektronikusan és postai úton is el kell juttatni az ELMŰ Hálózati Kft-hez. Az elektronikus leadás kizárólag ezen a weboldalon keresztül történik, ahol egy előzetes tervezői regisztrációt követően nyújtható be a dokumentáció.

A dokumentációt a weboldalon keresztül kell beküldeni on-line, illetve egyidejűleg egy eredeti papír alapú példányban is be kell benyújtani elbírálásra társaságcsoportunkhoz. A dokumentációt egy zárt borítékban a központi levélcímünkre 1393 Budapest 62, Pf.: 511 kell eljuttatni, címzettként a Hálózat csatlakozási osztály-t kell megadni HMKE csatlakozási dokumentáció megjelöléssel.

A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni.

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: tervdokumentáció benyújtása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása)

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

MGT-ben előírt szükséges dokumentumokat kérjük megküldeni, hogy a HMKE-hez tartozó szerződéseket elkészíthessük.

A készrejelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási-, hálózathasználati szerződést és az üzemviteli megállapodást.

További információk a tudnivalók menüpontban. 

A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén.  

A szerződések visszaküldése után a mérőszerelés időpont-egyeztetésének céljából felvesszük a kapcsolatot az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek valamelyikén.

Kapcsolódó dokumentumok