Ugrás a tartalomra

Háztartási méretű kiserőművek

Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE) nevezzük azokat a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőműveket, melyek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
HMKE létesítése engedélyköteles (de nem termelői engedélyhez kötött) tevékenység minden olyan esetben, amikor a kiserőmű hálózatra csatlakozik és a hálózattal párhuzamos üzemben működik/működhet.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes Hálózati engedélyes (jelen esetben az ÉMÁSZ Hálózati Kft.) folytatja le a következő lépések során:
  • Igénybejelentés (Felhasználó)
  • Hálózatvizsgálat, Műszaki-gazdasági tájékoztató levél (ÉMÁSZ Hálózati Kft.)
  • Csatlakozási dokumentáció (Felhasználó)
  • Jóváhagyás (ÉMÁSZ Hálózati Kft.)
  • Létesítés, készre jelentés (Felhasználó)
  • Kereskedelmi szerződés módosítása vagy megkötése, (Felhasználó)
  • Hálózati szerződések módosítása vagy megkötése (Felhasználó)
  • Elszámolási fogyasztásmérő csere (ÉMÁSZ Hálózati Kft.)
  • Üzembe helyezés, termelés (Felhasználó)
A kamarai (ET-VT) regisztrációval rendelkező tervező (villamosmérnök) által elkészített dokumentációt egy aláírt eredeti és két másolati példányban papír kell benyújtani elbírálásra. A kinyomtatott dokumentációt egy zárt borítékban a központi levélcímünkre (1393 Budapest 62, Pf.: 511) kell eljutatni (címzettként a Hálózat csatlakozási osztályt kell megadni HMKE megjelöléssel).