Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a távleolvasásról

2008. január 1-je óta minden nagy-, középfeszültségű, valamint 3 × 80 A feletti szerződött teljesítménnyel rendelkező kisfeszültségű felhasználónál terhelési görbe tárolására alkalmas, távleolvasható fogyasztásmérőre és hozzá illeszthető modemre van szükség. A felsorolt eszközöket a hálózati engedélyes biztosítja és szereli fel. (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 40. § (1) bek. b) pontja, ill. az Elosztó Szabályzat 8.1.3.1 ill. 8.5.2 pont)
A távleolvasást lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat kiépítésének és folyamatos biztosításának kötelezettsége és ezek költségei, beleértve az előfizetési díjat is, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján a felhasználót terhelik.

A felhasználó a távleolvasáshoz közvetlen vagy automata beválasztású, analóg telefonvonalat (RJ 11-es aljzatban végződtetve) és egy 230 V-os dugaszoló aljzatot köteles a mérőhelyen biztosítani, illetve bizonyos feltételekkel az ÉMÁSZ Hálózati Kft. GSM rendszerű adatátviteli kapcsolat kiépítéséhez is hozzájárul.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint adatfelelős gyakorlati tapasztalatok alapján az adatforgalom biztonságát, illetve a felhasználó és a kereskedő érdekeit szem előtt tartva a közvetlen vagy automata beválasztású analóg vonal kiépítését tartja előnyösebbnek, ugyanis az adatbeolvasás minősége jobb (kevesebb hiba, kevesebb megszakítás).

GSM adatátviteli út kiépítése esetén az ÉMÁSZ Hálózati Kft. minimum -84 dBm jelszintű GSM csatlakozópont biztosítását kéri. A jelszint nagyságát ellenőrző mérést a GSM szolgáltató által jóváhagyott mérőeszközzel kell elvégezni és megfelelően dokumentálni. Amennyiben a megjelölt jelszint csak külső antenna alkalmazásával biztosítható, úgy annak kiépítési költsége a felhasználót terheli. A GSM-rendszer működési sajátosságaiból adódó (nincs térerő, vagy az adatátviteli kapcsolat felépüléséhez szükséges térerő nem megfelelő, földrajzi adottságokból eredő problémák, stb.) hibás adatközléséből, illetve az adatszolgáltatás elmaradása miatt a kereskedőt vagy a felhasználót ért károkért az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t felelősség nem terheli.

Az adatforgalom biztosításához szükséges modem felszereléséről és karbantartásáról a hálózati engedélyes saját költségén gondoskodik. A modemben lévő SIM kártyát az ÉMÁSZ Hálózati Kft. biztosítja, és a havi rendelkezésre állási díját (előfizetési díj és üzemeltetési költség) a felhasználó felé továbbszámlázza. Cégünk a 2019. évre az adatátviteli utat GSM modemenként 8.400 Ft+áfáért tudja biztosítani, azon felhasználási helyeken ahol a távleolvasás GSM modem és ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonú SIM-kártya segítségével történik.

Amennyiben a modembe nem az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szerződésben álló GSM szolgáltató SIM kártyája kerül, úgy a kártya megvásárlásának költsége, illetve a havi előfizetési díj a felhasználót terheli. A modembe nem kerülhet feltöltős, ún. pre paid előfizetéses SIM kártya.

Több csatlakozási pont esetén a mérések elhelyezkedésétől függően több telefonvonalra illetve GSM modemre is szükség lehet. A telefonvonal kiépítése után a mellékelt nyilatkozatot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Méréstechnikai és Mérőellenőrzési osztályára kérjük küldeni levélben, vagy a (1) 238-2813-as faxon.

Kapcsolódó dokumentumok